Organisatie

Personeel & Salaris Vakdag
Dinsdag 26 september 2017
09.00 – 17.00 uur
AFAS Da Vinci Theater, Leusden

Vragen over uw inschrijving
Telefoon: 088 - 5840 889
E-mail: klantenservice@vakmedianet.nl

Voor alle overige vragen
Telefoon: 088 - 5840 854
E-mail: opleidingenmanagement@vakmedianet.nl

Kosten en korting

  • Reguliere prijs € 575
  • Oud-deelnemers Personeel & Salaris Vakdag, abonnees Praktijkblad Over Salaris, abonnees SalarisMagazine en abonnees PW./P&O Actueel betalen € 495

Bedragen per persoon en excl. btw.

Annuleren
Tot vier weken voor aanvang van het congres kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van het congres bent u 25% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het congres bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen. Meer in de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet.

Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmedianet bv zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet bv, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 24 januari 2014 onder depotnummer 5/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.

Vanaf 1 januari 2017 is SalarisNet/ SalarisMagazine onderdeel van Vakmedianet. Meer informatie? klik hier

Ook standhouder op dit congres?
Wilt u informatie over standruimte of sponsormogelijkheden neem dan contact op met:

Mieke Bensink
06-54948756
miekebensink@vakmedianet.nl

Camilla van Kampen
06-54948754
camillavankampen@vakmedianet.nl

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.