VERDIEPINGSSESSIES

PLENAIR
09:30 - 10:00

Opening en actualiteiten door dagvoorzitter Mans Kuipers

Waarheen, waarvoor?
De verkiezingsuitslag van 15 maart jl. kan een enorme impact hebben op het werkterrein van zowel HR als de salarisadministratie. Uit welke politieke partijen een komende coalitie er ook uit gaat zien, feit is dat een nieuw kabinet aan de bak moet waar het gaat om bijvoorbeeld de oudedagsvoorziening in ruime zin (fiscale pensioenfaciliteit verder beperken?), de DBA-wetgeving (afschaffen?); de Wet Werk en Zekerheid, loonkostensubsidies, de 30%-regeling, de mogelijke aanscherping van de Wet aanpak schijnconstructies, mobiliteit belasten op grond van gebruik in plaats van bezit et cetera.

Er staat ons een zeer boeiende tijd te wachten waar principiële keuzes gemaakt moeten worden (linksom dan wel rechtsom). Gelukkig gaan we deze discussies voeren in een tijd dat er voor de overheid voldoende geld voor handen is om de hier bedoelde scherpe keuzes te kunnen maken. Zelfs in de Miljoenennota en het bijbehorende Belastingplan voor 2018 zal ten minste een glimp van het komende kabinetsbeleid te onderkennen zijn. Mogelijk is er dan zelfs al sprake van een ‘concept’- Regeerakkoord. Mans gaat in zijn bijdrage in op alle relevante ontwikkelingen.

•   Voortgang kabinetsformatie en het te verwachten Regeerakkoord

•   De plannen voor 2018 met een impact voor de salarisadministratie

•   De heikele thema’s die nu al spelen zoals rond pensioen, de Wet Werk en Zekerheid en de DBA

•   Gaan we echt een algehele Belastingherziening krijgen?

 

Mans Kuipers (dagvoorzitter)

Mans leidt u met zijn ervaring en expertise door deze dag. Eerder was hij werkzaam als partner bij EY, nu is hij zelfstandig adviseur arbeidsvoorwaarden. Daarnaast heeft hij vele publicaties op zijn naam staan en is hij al jarenlang spreker en dagvoorzitter van de Personeel en Salaris Vakdag.

PLENAIR
10:00 - 10:50

Tour d’horizon; arbeidsrecht anno 2017

Arbeidsrecht is een rechtsgebied dat zich in sneltreinvaart blijft ontwikkelen. Nieuwe en aanvullende wetgeving, maar soms ook verrassende jurisprudentie volgen elkaar in hoog tempo op, hetgeen aanleiding geeft tot interessante discussies. Een uitgebreid overzicht voor iedereen die graag up-to-date naar huis gaat!

• Ruim twee jaar na de invoering van de WWZ: wat is de stand van zaken?
• Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: wat gaat er gebeuren?
• Een nieuwe regering: wat gaat er arbeidsrechtelijk gezien mogelijk veranderen?
• Andere interessante arbeidsrechtelijke kwesties en (spraakmakende) jurisprudentie

Steven Jellinghaus

Steven is advocaat, mediator en docent arbeidsrecht en sportrecht. Met zijn aanstekelijke enthousiasme wijst hij u graag de weg door arbeidsrechtland. Het arbeidsrecht is een rechtsgebied dat zich in sneltreinvaart blijft ontwikkelen. Nieuwe wetgeving en aanvullende, maar soms ook verrassende jurisprudentie volgen elkaar in hoog tempo op, hetgeen aanleiding geeft tot interessante discussies. Een uitgebreid overzicht voor iedereen die graag up-to-date naar huis gaat! www.devoort.nl

PLENAIR
11:15 - 12:15

Pensioenen in 2018 en de komende 4 jaar

Op 1 januari 2018 moet de pensioenleeftijd naar 68. Wat kunt u doen en wat kunt u beter niet doen? Hoe staat deze aanpassing tot de plannen van het nieuwe kabinet? Hoe ziet uw pensioenregeling er over 4 jaar uit? En waarom zeggen we eigenlijk pensioen toe? De zin en onzin van pensioen.

• Pensioenleeftijd 68 jaar
• Plannen van het nieuwe kabinet
• Pensioenen in 2020?
• De zin en onzin van pensioen

 

Hans Kennis

Hans is sinds 1999 werkzaam bij Montae en als senior partner verantwoordelijk voor de advisering aan werkgevers en ondernemingsraden. Tot zijn aandachtsgebieden behoren: toekomstvisie, inkoop van contracten, pensioenvraagstukken bij overname en wijziging van pensioenregelingen. Na zijn studie economie in Tilburg kwam hij als beleidsmedewerker in dienst bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Binnen de directie Arbeidszaken Overheid bestonden zijn werkzaamheden o.a. uit de advisering van de werkgevers binnen de overheid. Na het ministerie is hij in dienst getreden bij Montae, een landelijk werkend pensioenadvieskantoor. Onder het motto –wij snappen pensioen- behoort Montae tot de Nederlandse top op pensioenadvisering: www.montae.nl

PLENAIR
14:00 - 14:40

Open Source HR: this is how we do it!

Bas van der Veldt is EindBa(a)s van AFAS en biedt een kijkje in de AFAS-keuken waar ze met compleet nieuwe dingen bezig zijn zoals Open Source HR. Weg met de grenzen van het intranet: medewerkers van AFAS vinden in de toekomst hun handboeken online, waar iedereen ze kan inzien. Ook jij! Hoog tijd om open kaart te spelen, de (nieuwe) medewerker centraal te stellen en slimmer én prettiger te werken. Dit is ‘The circle of HR’ bij AFAS! Welke capaciteiten zijn hiervoor nodig, of is de salaris- en HR professional van de toekomst een robot?

Bas van der Veldt

Bas van der Veldt is algemeen directeur (CEO) en tevens het boegbeeld van AFAS Software. Bas is op jonge leeftijd begonnen bij AFAS en tijdens zijn studie Bedrijfsinformatie Systemen aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij zich de ICT-wereld eigen gemaakt. Begonnen als Productmanager heeft hij zich bij AFAS binnen no-time ontwikkeld tot Directeur Productdevelopment, waarbij hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van alle Profit-producten. Met ingang van 2008 is Bas CEO van AFAS en eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van AFAS. Bas is een veelgevraagd spreker en een echte ICT-kenner en staat altijd open voor vragen en suggesties. Bas geeft regelmatig pittige presentaties waarbij hij de aanwezigen én zichzelf een spiegel voorhoudt. Met zijn scherpe spraak en zijn revolutionaire toekomstvisie weet hij menig heilig huisje omver te schoppen op het gebied van ICT, Enterprise Resource Planning (ERP), Marketing, E-HRM, Innovatie en Leiderschap.

PLENAIR
15:00 - 15:30

Actuele ontwikkelingen vervoer & fiscus: het laatste nieuws over auto van de zaak, reiskosten en de gevaren van het mobiliteitsbudget

Je ontkomt er niet aan: de fiscale ontwikkelingen rondom het vervoer. Niet alleen is vervoer een manier om op het werk of bij de klant te komen, maar meer nog is vervoer tegenwoordig een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde en een belangrijk (en soms pijnlijk) onderwerp bij de belastingcontrole door de fiscus. Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Wat kunt u uw personeel bieden? En, hoe kunt u het risico op een discussie met de Belastingdienst verkleinen?

  • Actualiteiten Personeel & Vervoer
  • Mobiliteitsbudgetten, wat zijn de fiscale aandachtspunten?
  • Vervoer en de WKR, eenvoudig of toch niet?
  • Hoe zit het eigenlijk met een fiets of een motor van de zaak?

 

Heleen Elbert

Heleen is fiscaal-jurist en oud-belastinginspecteur. Met haar jarenlange praktijkervaring weet zij ingewikkelde fiscale zaken om te zetten in in praktische handvaten voor de dagelijkse praktijk. Heleen heeft een eigen praktijk als zelfstandig belastingadviseur: elbertfiscaal.nl. Daarnaast treedt zij regelmatig op als spreker bij congressen en is zij als auteur verbonden aan diverse fiscale tijdschriften. Heleen maakt deel uit van de Taskforce DBA, is onder meer bestuurslid bij de Vereniging Zakelijke Rijders (vzr.nl) en is als promovenda autobelastingen verbonden aan de Erasmus Universiteit.

PLENAIR
15:30 - 16:00

Fiscale actualiteiten (o.a. loonkostensubsidies, LIV en LKV)

Met spanning kijken wij uit naar Prinsjesdag om te zien of het nieuwe kabinet de economische groei van Nederland ook tot uiting laat komen in haar plannen waar het betreft fiscaal-vriendelijke regelingen en tegemoetkomingen. Een aantal fiscale voorzieningen blijft daarbij in elk geval niet onbesproken zoals de loonkostensubsidies LIV en LKV. Kenmerkend aan de Personeel- en Salaris Vakdag is de heldere wijze waarop de voornaamste en meest actuele fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2018 voor u op een rij worden gezet. Stan neemt u hierin mee en geeft u, hoewel sprekend op persoonlijke titel, een inkijkje hoe de Belastingdienst tegen de nieuwe regelgeving aankijkt

 

Stan Rethans

Stan is na zijn studie fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden gaan werken als belastingadviseur. Na enige tijd is hij overgestapt naar de Belastingdienst. Hij is in Den Haag, Rotterdam en Utrecht werkzaam geweest als inspecteur vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Sinds 2000 is zijn werkterrein verlegd naar de loonheffingen en op dit moment is hij voorzitter van de Kennisgroep CAO. Verder spreekt hij met grote regelmaat op congressen, studiedagen en seminars. Zijn nevenwerkzaamheden, waaronder eveneens het schrijven van artikelen, verricht hij op persoonlijke titel.

PLENAIR
16:00 - 16:30

Actiepunten 2018

Mans Kuipers sluit de dag af met een samenvatting van alle belangrijke wijzigingen. Ook de laatste belangrijke vragen worden hier behandeld.

U krijgt een concrete to do checklist met de belangrijkste aandachtspunten en tips waar u alvast met de voorbereidingen voor 2018 kunt beginnen.

Mans Kuipers (dagvoorzitter)

Mans leidt u met zijn ervaring en expertise door deze dag. Eerder was hij werkzaam als partner bij EY, nu is hij zelfstandig adviseur arbeidsvoorwaarden. Daarnaast heeft hij vele publicaties op zijn naam staan en is hij al jarenlang spreker en dagvoorzitter van de Personeel en Salaris Vakdag.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.