Personeel & Salaris Vakdag

Donderdag 4 oktober 2018
09.00 – 17.00 uur
AFAS Da Vinci Theater, Leusden

 

Prijzen en kortingen

    Vanaf 1 september 2018
Reguliere prijs    €625
Ouddeelnemer Personeel & Salaris Vakdag   €550
Abonnee SalarisMagazine en/of PW   €550
Leden van de VNSa en/of NIRPA

 

€550

Bedragen per persoon en excl. btw

 

Vragen over uw inschrijving

Telefoon: 088 - 5840 888
E-mail: klantenservice@vakmedianet.nl

 

Voor alle overige vragen

Telefoon: 088 - 5840 854
E-mail: opleidingenmanagement@vakmedianet.nl

 

Annuleren

Tot vier weken voor aanvang van het congres kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van het congres bent u 25% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het congres bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen. Meer in de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet.

 

Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmedianet bv zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet bv, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 24 januari 2014 onder depotnummer 5/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.

 

Ook standhouder op dit congres?

Wilt u informatie over standruimte of sponsormogelijkheden neem dan contact op met:

Mieke Bensink
06-54948756
miekebensink@vakmedianet.nl

Camilla van Kampen
06-54948754
camillavankampen@vakmedianet.nl